ETIOPIEN

Det finns ca 143 miljoner föräldralösa barn i världen. Enligt UNICEF så är Etiopien ett av de länder i världen som har flest föräldralösa barn. Ungefär 13% av alla etiopiska barn har mist en eller båda föräldrarna, det vill säga ca 4.6 miljoner. Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC) driver i samarbete med Evangelisk Luthersk Mission (ELM) en verksamhet för att hjälpa några av dessa barn.

 

Asella Children and Youth Ministry startades år 2012. Innan ACYM startades drev EELC i samarbete med ELM en internatskola för pojkar i Asella. Det var denna verksamhet som omarbetades och utökades med ett internat även för flickor. Sammanlagt bor ett 20-tal barn och ungdomar på ACYM och de flesta av barnen går på EELC:s skola som ligger intill projektet. På ACYM får barnen en trygg och kärleksfull uppväxt där de får mat, kläder, skolgång, sjukvård och den omvårdnad de behöver. Under skolloven åker barnen hem till sina familjer eller sin släkt. Eftersom ACYM ligger på landsbygden så har man också möjlighet att odla och ha kor och andra djur. Detta gör att kostnaderna för verksamheten kan hållas nere. 

 

Vid några tillfällen har ACYM arrangerat evangeliserande sportläger under sommarmånaderna juni-augusti när alla ACYM barn är hemma på skollov. ”Asella sportscamp” är ett internationellt koncept där lägerdeltagarna under en vecka får ägna sig åt sport och lek, äta gott, lära känna nya kompisar, möta engagerade vuxna och få chansen att lära känna Jesus. De år ACYM arrangerar sportscamp så når man ut till över 100 barn.