KENYA

Bethesda Children Ministry är ett projekt som arbetar för att möta och rehabilitera gatubarn som befinner sig i Kenyas fjärde största stad, Nakuru. Projektet drivs av 
Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK) och huvudsponsor är Evangelisk Luthersk Mission. Bethesdas verksamhet är uppdelad i olika grenar där varje gren fungerar som en länk i en kedja som börjar där barnet befinner sig, det vill säga på gatan, och slutar när barnet/ungdomen är integrerad i samhället igen. Genom Bethesda får barnet växa upp i en trygg och kärleksfull miljö där de får sina grundläggande behov tillgodosedda, såsom mat, kläder, sjukvård och skolgång.

 

Sedan hösten 2011 har Bethesda också startat ett projekt för barn som bor i ett närliggande slumområde. Efter att personalen på Bethesda gjort ett besök på platsen upptäckte de, förutom fattigdom och misär, att det fanns många barn som aldrig fått chansen att gå i skolan. Därför bestämde sig Bethesda för att ta på sig uppdraget att hjälpa en del av barnen genom att starta en skolverksamhet. Varje dag går barnen från sitt hem i slummen till Bethesda där de förutom skolgång också får ett mål mat. Tanken med projektet är att barnen senare ska kunna slussas vidare till den vanliga skolan.

Bethesda har även nyligen startat ett projekt för gatutjejer. (Mer info kommer inom kort).