22 oktober, 2014

Alla barn har rätt till trygghet och omsorg, att få gå i skolan, ha en meningsfull fritid och få äta sig mätta. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. KIND – Kids In Need är ett fadderprogram som drivs av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna vänner som i sin tur har samarbetspartners i bland annat Kenya och Etiopien. Målet med fadderprogrammet är att stötta utsatta barn i olika delar av världen.

Att vara fadder handlar om att vara med och förändra verkligheten för barn som befinner sig i en utsatt position. Ditt bidrag ger barnen möjlighet till daglig omvårdnad och skolgång där de kan utveckla sina gåvor för att senare kunna få ett meningsfullt arbete som kan försörja både dem själva och deras familjer. För endast 250 kr (25€) i månaden kan du som fadder möjliggöra att barn som befinner sig i något av KINDs projekt får en trygg uppväxt.

Ditt bidrag kan förändra ett barns liv!