DU KAN VARA MED OCH BIDRA!

Alla barn har rätt till trygghet och omsorg, att få gå i skolan, ha en meningsfull fritid och få äta sig mätta. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. KIND – Kids In Need är ett fadderprogram som drivs av Evangelisk Luthersk Mission som i sin tur har samarbetspartners ibland annat Östafrika. Målet med fadderprogrammet Kids In NeeD är att stötta utsatta barn i Kenya och Etiopien via verksamheterna Bethesda Children Ministry (BCM) i Nakuru och Asella Children and Youth Ministry (ACYM) i Asella.

 

Att vara fadder handlar om att vara med och förändra verkligheten för barn som befinner sig i en utsatt position. Ditt bidrag ger barnen möjlighet till daglig omvårdnad och skolgång där de kan utveckla sina gåvor för att senare kunna få ett meningsfullt arbete som kan försörja både dem själva och deras familjer. För endast 250 kr i månaden kan du som fadder möjliggöra att barn som befinner sig i något av KINDs projekt får en trygg uppväxt.

 

De verksamheter som ELM arbetar med är måna om att möta barnen utifrån ett holistiskt perspektiv. Man strävar efter att möta deras fysiska behov av mat, kläder och husrum, deras psykosociala behov av trygghet och gemenskap, deras intellektuella behov av skolgång och utbildning men också deras andliga behov. All personal i verksamheterna är personligt kristna och arbetar utifrån målsättningen att barnen ska ges chansen att få lära känna den som verkligen kan möta alla deras behov – Jesus Kristus.

 

Ditt bidrag möjliggör att utsatta barn i världen får chans till ett värdigt liv och förändrade livsvillkor.

 

Vill du vara med?