JAG VILL BLI FADDER

Vill du bli KIND fadder och stödja barnen på Bethesda Children Minsitry i Kenya och Asella Children and Youth Ministry i Etiopien så är du välkommen att registrera dig för autogiro via länken nedan. Du kan välja mellan att bli personlig fadder för ett barn på ACYM eller BCM och att bli projektfader för ACYM eller BCM. Du kan vara fadder själv, eller fördela fadderskapet med en god vän. Det finns även söndagsskolor som är registrerade som KIND fadder. Som fadder betalar man 250 kr varje månad. Pengarna ingår i det årliga anslag ELM ger till ACYM och BCM och utbetalas i klumpsumma. 20% används till KINDs administrativa omkostnader. Som KIND fadder har du rätt till skatteavdrag enligt skatteverkets reglement.

 

När ditt fadderskap är registrerat får du information om det barn eller det projekt du understöder. En gång om året skickar KIND ut aktuell information om ditt fadderbarn eller ditt projekt. Fadderskapet löper på tills barnet definitivt har lämnat BCM/ACYM:s verksamhet eller tills du väljer att avsluta fadderskapet enligt reglerna för Autogiro. KIND önskar att ett eventuellt avslut meddelas i god tid.

 

PERSONLIG FADDER: Som individuell fadder stöttar du ett specifikt fadderbarn och ger denne möjlighet att få en utbildning och en tryggare framtid. Din uppgift som personlig fadder är att be för barnet och regelbundet ge ekonomiskt understöd. Pengarna täcker behov av mat, kläder, skoluniform, skolavgifter, skolböcker, andra eventuella utgifter för skolgång, hygienartiklar, sjukvård, resor m.m. Om ditt barn skulle avvika från ACYM eller BCM så får du meddelande om detta och under tiden personalen utreder möjligheterna för barnet att komma tillbaka så går din gåva till barnprojektets övriga omkostnader. Om barnet inte kommer tillbaka till centret så erbjuds du ett nytt fadderbarn eller projektfadderskap.

 

PROJEKTFADDER: Som projektfadder stöttar du ett projekt och barnen som berörs av det. Dina pengar används exempelvis till löner till de anställda, byggnadsmaterial, skötsel av djur och andra löpande utgifter som berör projektet och barnen. De organisationer som KIND stöder bedriver även delprojekt som tex förebyggande verksamhet, skolverksamhet och evangeliserande sommarläger. Som projektfadder stöttar du även dessa delprojekt.

 

• DITT uppdrag är att GE och BE
• KINDs uppdrag är att se till att dina pengar används på bästa sätt
• GUDS uppdrag är att välsigna både dig och ditt fadderbarn/projekt

 

KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DIG

HUR BLIR JAG FADDER? 

Genom att klicka på denna länk och registrera dig.

 

VAD KOSTAR DET?
250 kr per månad.

 

VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL?

Pengarna täcker behov av mat, kläder, skoluniform, skolavgifter, skolböcker, hygienartiklar, sjukvård, resor m.m. En del av pengarna går också till projektens regelbundna utgifter så som hyror och löner till de anställda. 20% används till KINDs administrativa omkostnader. T.ex. bankavgifter, PR och material.

 

FÅR JAG LÖPANDE INFORMATION?
Ja, en gång om året får du bild och information om ditt fadderbarn/projekt. 

 

KAN MAN VARA FADDER MED ANDRA?
Ja, flera personer kan vara faddrar för ett barn tillsammans. Kanske är ni en skolklass eller goda vänner och vill följa ett gemensamt fadderbarn/projekt.

 

FÅR MAN GÖRA SKATTEAVDRAG?
Ja, som KIND fadder registreras du automatiskt för skattereduktion enligt skatteverkets reglemente. Läs mer om skattereduktion på ELMs hemsida.