JAG VILL BLI FADDER

PERSONLIG FADDER (250 kr/mån, 25€/mån): Som individuell fadder stöttar du ett specifikt fadderbarn så att det får en utbildning och en tryggare framtid. Min uppgift som personlig fadder är att be för barnet och regelbundet ge ekonomiskt understöd. Pengarna täcker behov av mat, kläder, skoluniform, skolavgifter, skolböcker, andra eventuella utgifter för skolgång, hygienartiklar, sjukvård, resor m.m.PROJEKTFADDER (250 kr/mån, 25€/mån): Som projektfadder stöttar du ett projekt och barnen som berörs av det. Dina pengar används exempelvis till löner till de anställda, byggnadsmaterial, skötsel av djur och andra löpande utgifter som berör projektet och barnen. De organisationer som KIND stöder bedriver även delprojekt utöver sina huvuduppdrag, exempelvis dagrehablititering för gatutjejer, förebyggande program och sommarläger. Som projektfadder stöttar du även dessa delprojekt.

  • DITT uppdrag är att ge och be
  • KINDS uppdrag är att se till att dina pengar används på bästa sätt
  • GUDS uppdrag är att välsigna både dig och ditt fadderbarn/projekt

 


Jag vill anmäla mitt intresse till att bli fadder för ett barn/projekt i KINDs verksamhet, och kommer därefter bli kontaktad för mer information:

Typ av fadder*
Personlig fadderProjektfadder

Land*

Ditt namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Epost*

Telefonnummer*

Ditt meddelande

SOM FADDER FÅR DU
Bild och information om ditt fadderbarn/projekt som uppdateras en gång om året. Du har också möjlighet att ha kontakt med ditt fadderbarn/projekt genom brev och mail.
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL?
Konkret används pengarna till skolavgifter så som böcker, pennor, kritor, skoluniformer, men även till mat och sjukvård. En del av pengarna går också till projektens regelbundna utgifter så som hyror och löner till de anställda.
20% används till KINDs administrativa omkostnader. T.ex. bankavgifter, PR och material.
KAN MAN VARA FADDER TILLSAMMANS MED NÅGON/NÅGRA ANDRA?
Ja, flera personer kan vara faddrar för ett barn tillsammans. Kanske är ni en skolklass eller goda vänner och vill följa ett gemensamt fadderbarn/projekt.