OM OSS

I början av 2003 startades ett gatubarnsprojekt i Nakuru, Kenya. Projektet, som senare kom att kallas Bethesda Children Ministry (BCM), startades av den Evangelisk Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) i samverkan med Evangelisk Luthersk Mission i Sverige (ELM). BCM började med verksamhet på gatan och drop-in i kyrkans lokaler och fokus var gatupojkar. Behandlingscentret Bethesda öppnades officiellt i mars 2004 med plats för ett 20 tal barn. 2011 startade BCM en skola för barnen i den närliggande slummen som en förebyggande verksamhet. Skolan har växt och har idag över 80 elever. 

 

ELM har under många år stöttat föräldralösa och utsatta barn i Etiopien via samarbetet med Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC). År 2012 startade EELC projektet Asella Children and Youth Ministry (ACYM) en internatskola för föräldralösa och utsatta barn. Personal från BCM och representanter från ELM fanns med i uppstarten av ACYM. I dagsläget finns ett 20 tal barn inom ACYMs verksamhet. 

 

ELMs fadderprogram, KIND – Kids In NeeD startades 2011 och understödjer ovanstående verksamheter. KIND erbjuder både personligt fadderskap och projektfadderskap. Faddrarna betalar 250 kr varje månad och får en årlig uppdatering om barnet eller projektet samt en julhälsning i december. Fadderprojektet konkretiserar missionsarbetet och skapar engagemang hos barn och vuxna. Det finns en god spridning bland de ca 80 faddrarna både åldersmässigt och geografiskt. Det finns också några söndagsskolor som är registrerade som faddrar.

 

KINDs administration sköts av en grupp frivilliga: Eva Heikki (Stockholm), Emma Person (Lund), Julia Nilsson (Kristianstad), Hanna Petersson (Helsingborg) samt Edvin Gunnarsson (Vikbolandet). ELMs missionssekretarare Rakel Smetana leder arbetet och är ansvarig för verksamheten.

 

ELM är stolta och glada över att få samarbeta och understödja barnprojekten i Etiopien och Kenya. BCM och ACYM är tydliga med målet för vad de gör: De vill möta barnens mänskliga behov men främst vill de att barnen ska få lära känna den som bäst kan möta dem i alla deras behov, både de yttre och inre, nämligen Jesus. ELM möjliggör att BCM och ACYM kan få vara Guds utsträckta hand till de utsatta barnen i Etiopien och Kenya.