OM OSS

I början av 2003 startades ett gatubarnsprojekt i Nakuru, Kenya. Projektet, som senare kom att kallas Bethesda Children Ministry (BCM), startades av den Evangelisk Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) i samverkan med Evangelisk Luthersk Mission i Sverige (ELM). BCM började med verksamhet på gatan och drop-in i kyrkans lokaler. Behandlingscentret Bethesda öppnades officiellt i mars 2004. År 2012 startade ett liknande projekt för föräldralösa barn i Etiopien av Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC). Projektet heter Asella Children and Youth Ministry (ACYM) och sponsras också av ELM. Personal från BCM fanns med i uppstarten av ACYM. Från att gå runt på Nakurus gator och skapa relationer med gatubarn så har verksamheten vuxit och spridit sig över Kenyas gränser. Tankarna på att starta ett fadderprogram för att understödja barnen och verksamheterna har funnits länge, och under 2011 kunde ELMs fadderprogram, KIND – Kids In NeeD sätta igång. Glädjande nog visade det sig att intresset att bli fadder var stort.