KENYA

Bethesda Children Ministry är ett projekt som arbetar för att möta och rehabilitera gatubarn som befinner sig i Kenyas fjärde största stad, Nakuru. Projektet drivs av Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK) och huvudsponsor är Evangelisk Luthersk Mission. Bethesdas verksamhet är uppdelad i olika grenar där varje gren fungerar som en länk i en kedja som börjar där barnet befinner sig, det vill säga på gatan, och slutar när barnet/ungdomen är integrerad i samhället igen. Genom Bethesda får barnet växa upp i en trygg och kärleksfull miljö där de får sina grundläggande behov tillgodosedda, såsom mat, kläder, sjukvård och skolgång. På rehabiliteringshemmet Bethesda bor det ca 25 barn. 

 

Hösten 2011 startade Bethesda ett förebyggande arbete för barn som bor i ett närliggande slumområde. Efter att personalen på Bethesda gjort ett besök på platsen upptäckte de, förutom fattigdom och misär, att det fanns många barn som aldrig fått chansen att gå i skolan och att flera av dem slutligen hamnar på gatan. Därför bestämde sig Bethesda för att ta på sig uppdraget att hjälpa några av barnen genom att starta en skolverksamhet på Bethesdas tomt. Varje dag går barnen från sitt hem i slummen till Bethesda där de förutom skolgång också får ett mål mat. Skolan heter idag Bethesda Complex Academy och har ca 80 elever. Skolan växer i elevantal för varje år.